NY SVØMMESØ KLAR TIL MAJ 2019 PÅ VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

NY SVØMMESØ KLAR TIL MAJ 2019 PÅ VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE KAN SNART REALISERE ØNSKET OM AT SKABE ET REKREATIVT UNIVERS OMKRING EN NY BÆREDYGTIG SVØMMESØ MED OFFENTLIG TILGÆNGELIGHED.

Illustration af ide bag ny svømmesø på Vejle Idrætsefterskole

Arbejdstitlen for det nye projekt er Outdoor AquaScape - som pendant til ordet ’landscape” - fordi de nye planer omkring svømmesøen laver indgribende forandringer for hele landskabet på skolernes parkområde.

”De, der har fulgt os på sidelinjen, vil vide, at der har været en længere proces for at få diverse ’knaster’ ryddet af vejen og alle hjørner af projektet til at passe sammen med planen. Så derfor er vi glade og stolte over, at arbejdet endelig bærer frugt,” siger Vejle Idrætshøjskoles forstander Ole Damgård.

FLERE NYE FACILITETER

Omkring svømmesøen vil der være udendørs sauna, udspringstårn, klatrereb samt fleksible bassinfeatures til vandtræningsaktiviteter. Ud over svømmesøen etableres to støttefaciliteter – ”Højen” og ”Tanken”, der skal ”invitere borgerne ind” ved at tydeliggøre den offentlige adgang fra skoven til skolen og desuden levere en række services såsom ly/læ, samlingssteder, vandpost, luftpumpe, MTBvask, toiletfaciliteter, udendørs køkken, bruserskyl mv. for skovens brugere.

FRA KLORBASSIN TIL BÆREDYGTIG SVØMMESØ

Da det nuværende friluftsbassin blev anlagt i 1957, var det på baggrund af fremsynede ideer. Tankerne bag det det nye bassin har ligeledes søgt at fremtidssikre aktivitetsmuligheder, og ikke mindst en bæredygtig drift af bassinet.

Betonfundamentet fra skolernes gamle friluftsbassin bevares og benyttes til at skabe en økologisk og energirigtig svømmesø med fersk vand, hvor vandet renses biologisk via filtre, i modsætning til konventionelle bassiner med klorrensn­ing af vandet.

REALISERET VIA STØTTE

Renoveringen er en af de større af slagsen for idrætssskolerne, som også i 2015 var gennem en større renovering med tilbygning af Center for Sundhed, Test og Læring samt ny kunstgræsbane og løbebane.

Idrætsskolerne har selv sparet op til størstedelen af udgifterne ved svømmesøprojektet. Men projektet er realiseret med støtte fra bl.a. Lokale- og Anlægsfonden, Vejle Kommune og Isabellafonden som de største støttegivere. Desuden har en lang række fonde og puljer doneret mindre støttebeløb til bl.a. etablering af sauna, infoskilte samt klatrenet, svævebane mm., som har været medvirkende til, at projektet kan realiseres.

 

Ny svømmesø på Vejle Idrætshøjskole

Illustration på tankerne bag det nye svømmesøområde

Det nuværende friluftsbassin
Det nuværende friluftsbassin på Vejle Idrætsefterskole

 

 

Projektet er støttet af 

LOA logo  Isabella logoVejle logo 

 

 • Jubilæumsfonden af 12. august
 • Friluftsrådet
 • Nature Moves
 • Sydbankfonden
 • Bodil og Jørgen Munch-Christensens kulturlegat
 • Velux fonden
 • Jyske Bank fonden
 • VAF-Fonden
 • Østifterne
 • Insero Fond
 • Elly og Jens Rasmussens Fond
 • Selmont A/S
 • Nordeafonden
 • Frimodt-Heineke Fonden
 • Krista og Viggo Petersens fond
 • Vejle Idrætshøjskoles og Vejle Idrætsefterskoles Fond