NYT: Ekstra fokus på stærkt tilbud på U15-håndbold

Håndboldlinje på Vejle Idrætsefterskole

Vejle Idrætsefterskole handler frem for alt om at skabe de optimale betingelser for elevernes udvikling. Inden for idrætten, i klasserumment og selvklart den personlige udvikling. Vejle Idrætsefterskole er blevet til, fordi alt for mange talentfulde idrætsudøvere er nødt til at foretage en prioritering mellem idrætsgren, skole og socialliv.

På Vejle Idrætsefterskole har du mulighed for at dygtiggøre dig både inden for det idrætslige og det boglige - samtidig med at du får lov at prøve et personlighedsudviklende efterskoleophold sammen med andre i samme situation som dig selv. Eleverne bliver tiltrukket af Vejle Idrætsefterskole, fordi der er én sportsgren, de særligt brænder for, og som de drømmer om at blive endnu bedre til. 

Nyt U-15 koncept

Som det ser ud lige nu, så spiller eleverne på Vejle Idrætsefterskoles 9. og 10. klassetrin på samme hold. Det betyder, at det kan være noget sværere som 9. klasses elev at slå igennem på holdet. Men fra august 2019 er det planen at skabe to hold – et U15-hold for 9. klasses eleverne og et U17-hold for 10. klasses eleverne.

”Normalt tiltrækker vi overvejende 10. klasses elever på håndboldlinjen. Derfor har vi lige nu ekstra fokus på at optage elever i U15-aldersklassen med henblik på at skabe et af Danmarks bedste U15-træningsmiljøer. Vi tilbyder vores stærkt eliteorienterede tilbud med syv træningspas om ugen (4 halpas og tre fysiske) af nogle af landets bedste ungdomstrænere og sammen med andre dygtige håndboldtalenter”, siger Jesper Houmark (Fredericia HK), som er én ud af de 4 trænere på håndboldlinjen, der desuden tæller Kim Torp, Lone Mathiesen og Mette Sjøberg. De to sidstnævnte med en karriere på kvindelandsholdet i håndbold i ryggen.

Ny årgangsinddeling

Ideen er opstået på baggrund af den nye årgangsinddeling indenfor håndbold, som åbner muligheden for, at 9. klasses elever nu vil spille som 2. års spillere i U15-rækken. Derfor øjner Vejle Idrætsefterskole muligheden for at prioritere nogle af pladserne på håndboldlinjen til et U15-hold, så vi har mulighed for at skabe et helt optimalt tilbud for U15-spillere og dermed give dem chancen for at konkurrere på højeste niveau, mens de er på efterskole.

Hvad så med håndboldeleverne, som går i 10. klasse?

”De kommende U17-hold er garanteret samme stærke træningssetup som altid, så der bliver ingen ændringer i kvaliteten for dem. Den eneste forskel er, at ca. halvdelen af pladserne på håndboldlinjen vil gå til U15-spillere”.

”Man skal ikke være bange for at være dygtig”

”Her skal man ikke være bange for at være dygtig”, siger Jesper Houmark med henvisning til, at skolen gør rigtigt meget for at skabe optimale rammer for den eliteorienterede træning. Vi har fokus på træning på højt niveau, kvalificeret boglig undervisning og masser store oplevelser og socialt fællesskab, som hører et efterskoleophold til.

Læs mere om håndboldlinjen på Vejle Idrætsefterskole.