Ungdommens EU topmøde

på VIES

Torsdag den 19. november var VIES eleverne ministre for en dag, hvor EU’s klimafremtid var på spil.

Vi afholdt Ungdommens EU topmøde, der er et rollespil, der opbygges som et rigtigt EU-topmøde, og alle eleverne fik roller som statsministre og fagministre fra de 27 EU lande.

Temaet for dette møde var klimaproblemet og eleverne fik virkelig at mærke, at det ikke altid er nemt at blive enige, når 27 forskellige lande skal finde fælles løsninger på fælles problemer med meget forskellige udgangspunkter.

Formålet med Ungdommens EU Topmøde er at engagere eleverne, og at få sat deres holdninger og synspunkter til Europas fremtid på dagsordenen. Arrangementet blev afholdt med hjælp fra FIC og Efterskoleforeningen.

Konklusionerne fra topmødet