Jan

Jan Rasmussen, lærer

Jeg har efter mange år på en folkeskole valgt, at jeg vil prøve noget andet, og synes at jobbet som efterskolelærer rummer mange spændende udfordringer. Jeg glæder mig til arbejde sammen med elever og lærere, der er dedikerede omkring deres idræt og deres skole, samt at kunne skabe relationer til eleverne, som rækker ud over det faglige. Mine egne børn har alle været på efterskole og det har været år præget af oplevelser og erfaringer, der har fulgt dem i mange år. Jeg håber at jeg kan indgå i et fællesskab, som kan give andres børn lignende oplevelser.

Kvalifikationer
  • Læreruddannet
  • Speciallærer
  • Træner i fodbold og løb gennem mange år
  • Aktiv inden for fodbold og løb

Underviser i historie, tysk og religion.