Uddannelse

Uddannelse

På Vejle Idrætsefterskole giver vi hjernen den daglige motion, som resten af kroppen får i idrætstræningen.

Det sker både i de enkelte fag i 9. klasse og 10. klasse, men også med individuelt målrettede studieforløb og fælles emneuger i løbet af året, hvor vi arbejder på større projekter.

Boglig læring har høj prioritet

Undervisningen er seriøs og målrettet, at du har mulighed for at fortsætte videre på en ungdomsuddannelse. Derfor stiller vi også krav. Vi forventer, at du overholder afleveringsfrister, at du kommer til timerne, og at du viser engagement. Derfor kan du også forvente det samme af VIES' lærere. Vi er her for at give dig indsigt, gøre dig knivskarp og give dig lyst til at lære endnu mere. 

Med professionel uddannelsesvejledning bestræber vi os på, at du på VIES bliver klogere på, hvordan din uddannelsesmæssige fremtid skal se ud.

VIES+ 

Dit år på Vejle Idrætsefterskole er ikke kun afslutningen på grundskolen. Det er her, at du træffer vigtige valg omkring din videre uddannelse og din fremtidige karriere. Derfor tilbyder vi dig muligheder for at sammensætte dit eget boglige forløb, så det spiller sammen med de krav og udfordringer, som stilles videre i dit dannelses- og uddannelsesforløb. Det betyder, at du i løbet af året individuelt vælger dig ind på en VIES+ retning, som bedst forbereder dig på dine fremtidsdrømme.

Med VIES+ skærper Vejle Idrætsefterskole din opmærksomhed på bevidst at træffe valg for din egen fremtid. Med VIES+ bygger du bro til din kommende ungdomsuddannelse og højner dit faglige niveau, så du er forberedt optimalt til at skabe din videre uddannelsesrejse.

 

Vies +

Individuel og varieret undervisning til alle 

Vi underviser dig ud fra vores pædagogik om, at undervisningen skal være tryg og varieret samt give plads til fordybelse og udvikling. Det er en naturlig del af undervisningen, at vi også arbejder med flere medieplatforme. 

Vi stiller krav om, at du går op til 9.- eller 10. klassesprøven og stiller formaliseret lektielæsning til rådighed i hverdagen, hvor der er mulighed for at få hjælp. Vi tilbyder dog ikke specialundervisning. 

Årets boglige struktur med VIES+ på Vejle Idrætsefterskole

  • De første 4 uger vil du følge et skema med undervisning i dansk, engelsk, tysk, samfundsfag, matematik, fysik/kemi og efterskoleliv.

  • De efterfølgende 6 uger vil du fortsat modtage undervisning i ovenstående, men derudover vil du blive undervist i erhvervsøkonomi/virksomhedsøkonomi, biotek, idehistorie, religion, it, biologi, idrætsteori, innovation og afsætning i begrænset omfang. Undervisningen vil give dig indblik i de forskellige VIES+ retninger, så du har forudsætninger for at vælge din retning for resten af skoleåret. 

  • Herefter vælger du den retning, du gerne vil følge resten af skoleåret og som bygger bro til din kommende ungdomsuddannelse.  

Vies skema

Fokus på din fremtid

Efterskolens lærere og vejledere vil understøtte din personlige og faglige udvikling og rådgive dig bedst muligt, så du bliver i stand til at tage valg omkring din uddannelse og konstruere din egen karriere. 

I starten af året vil alle elever komme på besøg på STX, HTX, HHX, EUD/EUX, så du får indblik i de forskellige ungdomsuddannelser. For at skærpe din nysgerrighed og skubbe lidt til dine overvejelser afholder vi en jobcafé på skolen, hvor vi inviterer repræsentanter for en række professioner. Her får du mulighed for at spørge nærmere ind til forskellige karrierevalg. Derudover vil du på særlige uddannelsesdage komme på besøg ud af huset med fokus på uddannelse.