Fællesskab

Fællesskab

På Vejle Idrætsefterskole bliver du undervist i den samme klasse hele året. 
Du kommer til at tilbringe rigtigt meget tid sammen med eleverne på din idrætslinje. Derfor har vi valgt, at den boglige undervisning foregår i teams på kryds og tværs af idrætsgrene, køn etc. Det er nemlig vigtigt for din efterskoleoplevelse, at du også lærer eleverne fra de andre idrætslinjer godt at kende.

Fællesskab

Skolens primære mål er ikke kun at tilbyde en uddannelse og dygtiggøre eleverne indenfor deres sport, men også at skabe et inkluderende og engagerende miljø, hvor eleverne kan udvikle sig både fysisk og socialt. Gennem en bred vifte af idrætsaktiviteter, samarbejdsprojekter og sociale arrangementer opfordrer skolen eleverne til at opbygge stærke bånd, udvikle fællesskabet på tværs af linjer.

Vejle Idrætsefterskole tilbyder ikke kun træning og idrætslige udfordringer, men også muligheden for at deltage i kulturelle og sociale begivenheder, der styrker fællesskabet. Skolen fremmer værdier som respekt, ansvarlighed og omsorg for hinanden, hvilket skaber en atmosfære af samhørighed og fællesskab.