Forpligtende fællesskab

På Vejle Idrætsefterskole vil vi gerne skabe et efterskoleliv for dig, som bygger på medbestemmelse og frihed under ansvar.
Vi ønsker at understøtte din positive udvikling og styrke dit selvværd og livslyst.

Når du har fri tid på skolen, handler det om at respektere hinanden og se hinanden i andre situationer end den boglige undervisning og den daglige linjeidræt.

Mulighederne er mange på VIES. Du kan enten lave aktiviteter i hallen, svømme en tur i poolen, gå en tur i skoven, spille beachvolley eller hygge på fællesområderne med pool, bordfodbold eller TV.

Sammen med din kontaktgruppe kommer du blandt andet til at arrangere og tilrettelægge aktiviteter for de andre elever. I løbet af året skal du også deltage enten i et Trivselsråd, en Opiniomsgruppe eller et Aktivitetsudvalg (se beskrivelser herunder), hvor der bliver lagt vægt på, at høre dine meninger og holdninger, og hvor du er med til at sikre, at vi sammen kan skabe et godt efterskoleophold.

Hver aften vil der være mulighed for at deltage i frivillige aktiviteter, som bliver sat i gang af andre elever eller en lærer. I løbet af året afholder vi obligatoriske aktiviteter, som alle skal deltage i. Der bliver lagt vægt på at styrke fællesskabet og give hinanden nogle oplevelser og minder for livet.

Råd og udvalg for elever

I løbet af et skoleår kommer du til at indgå i en af nedenstående grupper i én af skoleårets fire valgperioder, sådan at du kan opleve at have medbestemmelse og tage ansvar for andre end dig selv på efterskolen. 

Opinionsgruppe (ca. 10% af elevgruppen):

  • Er en gruppe, som jævnligt spørges om deres meninger i forhold til diverse emner. Emnerne kan udspringe af aktuelle oplevelser eller udvælges på baggrund af problememstillinger, som med stor sandsynlighed vil opstå i enkelte perioder (f.eks. mobning, hærværk, svineri/rod, manglende lyst til at bidrage til efterskolelivet, hjemve osv.)

Aktivitetsudvalg

  • Er et udvalg, som dels står for diverse arrangementer på hverdagsaftener (eventuelt også i weekender). Aktivitetsudvalget kan enten selv finde på noget eller tage i mod ønsker fra de andre elever. Endvidere kan/skal de være hjælpere ved arrangementer, som er lærerstyrede.
    Her er det vigtigt, at udvalget lærer at være på forkant fx at bruge de lærere, som er på vagt den enkelte aften, eventuelt få reserveret lokaler, har tjek på materialer og får reklameret med deres arrangementer.
  • Eksempler på arrangementer kan være; film, spille spil, lave bål, tøsesludder, drengehørm, diverse turneringer og ellers er det op til udvalgets kreativitet og inputs fra andre. Aktivitetsudvalget kan også bidrage med gode ideer til en idebank til elevarrangementer.

Elevråd/trivselråd

  • Er rådet, som forholder sig til de mere overordnede demokratiske processer på efterskolen. Rådets inputs er fast del på lærermøder på lige fod med andre interessenter som fx køkkenets inputs.