Samvær og holdninger

Samvær og holdninger

For at opholdet på Vejle Idrætsefterskole skal blive et af de bedste år i dit liv, så er vi nødt til at have nogle betingelser for at være på skolen. Rammerne er sat for at sikre alle det bedst mulige ophold.

Vi forventer, at:

  • du indgår aktivt i undervisning og træning

  • du behandler andre mennesker venligt og med respekt

  • du ikke bruger euforiserende stoffer

  • du er med til at gøre opholdet til dit/jeres livs oplevelse

  • du ikke ryger på skolen

  • du ikke bruger alkohol eller narkotiske stoffer

  • du møder frem til den obligatoriske undervisning og de obligatoriske måltider

Dagen slutter kl. 22.15, hvor eleverne er på sit værelse og i sin seng. Man bliver på sit værelse til næste morgen.

Du udmelder dig automatisk af Vejle Idrætsefterskole ved følgende:

  • Alkoholindtagelse

  • Brug af narkotiske stoffer