Selvevaluering

Selvevaluering

Skoleåret 2022/2023

Indledning

I skoleåret 2022/2023 har vi haft fokus på elevernes valg af studieretning. Vi har lavet en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne.

Eleverne fik 8 spørgsmål, hvor de skulle forholde sig til deres valgproces, og hvor forberedt de var. 

Mål med selvevaluering

Vi ønsker at blive klogere på følgende:

  • Er eleverne godt nok forberedt på valget af studieretning?
  • Hvordan kan vi optimere vores studieretniger?

Undersøgelser

Eleverne fik stillet følgende spørgsmål:

  1. Hvordan følte du dig klædt på til at træffe dit studieretningsvalg? Fik du den nødvendige information? Hvis ikke - hvad manglede du?
  2. Beskriv dit udbytte af grundperioden, i forhold til dit valg af studieretning?
  3. Hvad synes du fungerer godt på din studieretning? Giv 2-3 eksempler.
  4. Hvad kunne gøres anderledes eller bedre i forhold til valg af din studieretning?
  5. Hvad kunne gøres anderledes eller bedre på din studieretning?
  6. Ville det være en god ide at starte fra dag ét på studieretningen?
  7. Lever studieretningen op til dine forventninger - Ja, hvordan? Nej, hvad mangler?
  8. Andet der vedrører studieretning og valg dertil.

Vi har valgt spørgsmål, hvor de skulle formulere svaret, så det blev mere nuanceret.

Sammenfatning

Var eleverne klædt på til at træffe valget.

Eleverne svarede at de var klar til at træffe valget, og at grundperioden havde været med til at klæde dem på til at træffe valget om hvilken studieretning de gerne ville have. 

Udbytte af grundperioden

Eleverne giver udtryk for, at grundperioden var med til at klargøre dem i deres valg af studieretning. De siger at introduktionen af de forskellige fag var med til at gøre dem mere afklarede med deres valg.

Det der fungerer på studieretningerne

Generelt er eleverne glade for deres studieretninger. De nævner både klassen, fagene, lærerne, lektiemængden mm., som områder der gør at studieretningerne fungerer.

Valg af studieretning

De fleste giver udtryk for, at der ikke var noget, der skulle gøres anderledes. Dem, der giver udtryk for, at der skulle være noget andet, peger på mere vejledning og støtte fra lærerne.

Anderledes på studieretning

Her stikker svarene lidt i øst og vest. Nogle giver udtryk for færre lektier, andre flere lektioner i deres studieretningsfag mm. Nogle vil have fliser over til klasselokalet, så det er svært at sige noget entydigt om dette område.

Tidspunkt for valg af studieretning

Langt de fleste elever mener, at det er rigtig fint, at de vælger studieretning efter at have haft en grundperiode.

Studieretning og forventninger

Langt de fleste giver udtryk for, at studieretningen lever op til forventningerne. Dog mangler en gruppe, specielt på Business, at de godt kunne bruge mere tid på de specielle fag på den studieretning.

Konklusion

Ud fra ovenstående analyse kan det konkluderes, at studieretningerne lever op til elevernes forventninger, og at de føler sig forberedt på deres studievalg. Der er selvfølgelig områder vi skal kigge på i forhold til at optimere linjer og valg, men overordnet set fungerer grundperioden, forberedelse til studievalg og studieretningerne godt.