Boglig struktur

Boglig struktur

På Vejle Idrætsefterskole giver vi hjernen den daglige motion, som resten af kroppen får i idrætstræningen.

Det sker både i de enkelte fag i 9. klasse og 10. klasse, men også med målrettede studieretninger og fælles emneuger i løbet af året, hvor vi arbejder på større projekter.

Boglig læring har høj prioritet

Undervisningen er seriøs og målrettet, at du har mulighed for at fortsætte videre på en ungdomsuddannelse. Derfor stiller vi også krav. Vi forventer, at du overholder afleveringsfrister, at du kommer til timerne, og at du viser engagement. Derfor kan du også forvente det samme af VIES' lærere. Vi er her for at give dig indsigt, gøre dig knivskarp og give dig lyst til at lære endnu mere. 

Med professionel uddannelsesvejledning bestræber vi os på, at du på VIES bliver klogere på, hvordan din uddannelsesmæssige fremtid skal se ud.

Undervisning

Dit år på Vejle Idrætsefterskole er ikke kun afslutningen på grundskolen. Det er her, at du træffer vigtige valg omkring din videre uddannelse og din fremtidige karriere. Derfor tilbyder vi dig muligheder for at sammensætte dit eget boglige forløb, så det spiller sammen med de krav og udfordringer, som stilles videre i dit dannelses- og uddannelsesforløb. Det betyder, at du i løbet af året individuelt vælger dig ind på en retning, som bedst forbereder dig på dine fremtidsdrømme.

Vi hjælper med at skærpe din opmærksomhed på bevidst at træffe valg for din egen fremtid. Vi bygger bro til din kommende ungdomsuddannelse og højner dit faglige niveau, så du er forberedt optimalt til at skabe din videre uddannelsesrejse.

Individuel og varieret undervisning til alle 

Vi underviser dig ud fra vores pædagogik om, at undervisningen skal være tryg og varieret samt give plads til fordybelse og udvikling. Det er en naturlig del af undervisningen, at vi også arbejder med flere medieplatforme. 

Vi stiller krav om, at du går op til 9.- eller 10. klassesprøven og stiller formaliseret lektielæsning til rådighed i hverdagen, hvor der er mulighed for at få hjælp. Vi tilbyder dog ikke specialundervisning. 

Vi kan desværre ikke tilbyde fransk, men alle vores retninger har tysk.

Fokus på din fremtid

Efterskolens lærere og vejledere vil understøtte din personlige og faglige udvikling og rådgive dig bedst muligt, så du bliver i stand til at tage valg omkring din uddannelse og konstruere din egen karriere. 

I starten af året vil alle elever komme på besøg på STX, HTX, HHX, EUD/EUX, så du får indblik i de forskellige ungdomsuddannelser. For at skærpe din nysgerrighed og skubbe lidt til dine overvejelser afholder vi en jobcafé på skolen, hvor vi inviterer repræsentanter for en række professioner. Her får du mulighed for at spørge nærmere ind til forskellige karrierevalg. Derudover vil du på særlige uddannelsesdage komme på besøg ud af huset med fokus på uddannelse.

Årets boglige struktur på Vejle Idrætsefterskole

Nedenfor kan I se videopræsentationer af vores fire forskellige studieretninger, samt en kort beskrivelse. Vi kan desværre ikke tilbyde fransk, men alle vores retninger har tysk.

Business

Overvejer du en erhvervskarriere, eller interesserer du dig for, hvordan erhvervslivet fungerer?

På vores businessretning kommer du til at arbejde med processen fra idé til virkelighed. Du skal blandt andet arbejde med at lave din egen virksomhed, hvor du vil få indsigt i de processer, der skal til i opstarten af en iværksætter proces, samt markedsføre og pitche ideen.

Du vil komme til at arbejde med de økonomiske og retslige områder, og du vil få indblik i, hvordan du udvikler, formidler og driver en virksomhed. På denne studieretning præsenteres du for de begreber og det sprog, der knytter sig til erhvervslivet.

Science

Er du vild med naturvidenskab og ønsker en større forståelse for den verden, vi lever i?

På science vil du få en større indsigt i, hvordan verden hænger sammen. Du kommer til at arbejde projektorienteret med de naturvidenskabelige fag, hvor du både skal arbejde teoretisk og praktisk. På denne retning undersøger og beskriver vi den verden, vi lever i, samt de udfordringer og muligheder vi og videnskaben står overfor.

Det kan blandt andet handle om klima, miljø, energi- samt fødevareproduktion

Design og Teknologi

Har du en kreativ iværksætter gemt i dig, eller interesserer du dig for, hvordan nye teknologier fungerer?

På denne studieretning arbejder du med designprocesser og forståelsen af digitale teknologier. Det handler om at være opfindsom og kreativ og at kunne omsætte metoder og teorier til konkrete produkter gennem brugen af forskellige teknologier.

Du kommer til at arbejde med digital fabrikation i vores Makerspace, hvilket vil sige, at du lærer at anvende computeren til at producere og designe fysiske produkter.

Du kan blandt andet stifte bekendtskab med programmering af robotter, udarbejde produkter som lamper, t-shirts tryk, escaperoom, 3D-printede navneskilte og klistermærker.

De fabrikationsmetoder vi bruger er:
• Lasercutter
• 3D printer
• Vinylskærer
• Broderimaskine
• Microbits og Arduino

Samfund

Er du nysgerrig på den verden, vi lever og ønsker en større forståelse for vores samfundsforhold og omverden?

På vores samfundsretning arbejder du med at forstå den verden, vi lever i. Her vil du få indblik i både lokale, nationale og internationale forhold samt en øget forståelse for vores samfundsforhold og vores omverden.

Vejle Idrætsefterskole er ambassadørskole for Europa Parlamentet, og du vil derfor også møde politikere og andre spændende personligheder fra internationale organisationer enten digitalt eller live.

Download beskrivelse vores retninger