Pædagogik

Pædagogik

På Vejle Idrætsefterskole er du inddelt i teams med tilknyttede lærere. Det har vi valgt for at øge fællesskabet, fagligheden og trygheden for eleverne. Men det betyder også, at vi som lærere og skole kontinuerligt skal udvikle vores undervisning i et samarbejde med hinanden. I praksis arbejder vi hen mod at benytte en stigende grad af tolærersystem. 

Varierede undervisningsmetoder

Vi gør meget ud af at variere vores undervisning. I den daglige undervisning betyder det fx skift mellem forelæsninger, gruppe- og projektarbejde, mindre diskussionshold, individuelt arbejde og lærerstyret undervisning eller via andre metoder, som er oplagte for det aktuelle emne. 

Fordybelse

Vi prioriterer også at afbryde det daglige skema til fordel for bl.a. VIES+, fagdage, fælles emneuger, hvor der er mere tid til at gå i dybden med specifikke emner. Det er er klar gevinst bogligt, men også i forhold til det relationelle. Vi oplever, at eleverne lærer hinanden bedre at kende, da de optræder i mange forskellige sammensætninger. De får desuden muligheden for at blive undervist af alle skolens lærere i løbet af året.

Vi kører desuden intensive forløb i enkelte fag, hvor vi samler nogle af årets undervisningstimer i et kortere, mere intenst forløb. Det betyder, at vi kan skabe mere sammenhæng i de enkelte forløb og have tid til større og sjovere projekter.

Innovation

Undervisningen lægger i høj grad op til, at du selv skal lære at planlægge og strukturere læringsforløb og projekter, som giver mulighed innovation og for at udforske originale ideer i udveksling med de andre elever.

Individuelle forløb

Det er muligt at tilrettelægge individuelle undervisningsplaner for dig, hvis du fx på grund af deltagelse i stævner skal have fri fra undervisningen i perioder. Vi sikrer, at ingen elever vil have efterslæb i forhold til skolens undervisning.

Inklusion på Vejle Idrætsefterskole

Vejle Idrætsefterskole har hovedvægten på linjeidræt og boglige fag. De boglige fag har en central placering.

Vi ønsker at understøtte din faglige, personlige og sociale udvikling. Det kan kun ske i trygge rammer, som vi skaber i kraft af vores overskuelige størrelse med 164 elever, samt i kraft af en boform, hvor du bor på gange med adskilte køn og tæt kontakt til din kontaktlærer.

Vi forventer altid, at du gør dit bedste. 

Vi har ikke et bestemt tilbud til dig, der på forskellig vis har vanskeligheder, men vi forsøger at iværksætte en nyttig plan for den enkelte elev ud fra de informationer, som forældrene giver os i forbindelse med en snak med elevens kontaktlærer eller en af teamets lærere.

Alle elever integreres i den almindelige klasseundervisning. Ligeledes har alle elever mulighed for at bruge CD-ord som hjælp til læsning og skrivning.