Team Danmark Støtteordning

Team Danmark Støtteordning

Team Danmark støtteordningen gælder varetagelse af undervisning for elever med meget fravær grundet deltagelse i specialforbundsarrangerede og Team Danmark støttede stævner og træningssamlinger.

Begrundelse

VIES er en linjeidrætsefterskole, der gerne vil give unge eliteidrætsfolk mulighed for at forene boglig uddannelse med det at dyrke idræt på højeste niveau. Idræt på højeste kan medføre meget fravær i form af samlinger og dermed i nogle tilfælde betyde et efterslæb i forhold til den boglige undervisning.

Formålet

VIES hjælper elev og forældre med at søge Team Danmark-støtte til ekstra undervisning samt sikre at ekstra samlinger ikke har negativ påvirkning på elevens faglige standpunkt.

Hvad gør VIES?

VIES har en ansat, der har indsigt i og overblik over mulige hjælpeforanstaltninger. Herunder hjælp til forældre til at søge støtte til ved Team Danmark.
I enkelte tilfælde tilbyder VIES ekstra lektiehjælp og undervisning for elever, der er væk til samlinger, der ikke indbefattes af Team Danmarks støtte.

Ambitionen

At eleverne oplever en sammenhæng mellem undervisning, lektiehjælp og professionel livsstil.