Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledningen skal medvirke til, at den unge opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger og bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan. Det er endvidere hensigten, at den unge opnår en viden og indsigt i uddannelsesmulighederne, så beslutningen om det videre uddannelsesvalg tages på det bedst mulige grundlag.

Vejledning for 10. klasse

I 10. klasse deltager de unge i den obligatoriske brobygning – i uge 47 besøger de unge to selvvalgte ungdomsuddannelser den ene skal dog være erhvervsrettet, og de arbejder med den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO), som tager udgangspunkt i uddannelsesplanen.

I løbet af skoleåret kommer alle til vejledningssamtaler, men der vil være flest samtaler med de elever, der har mest brug for støtte og vejledning.

Fra januar arbejder vi målrettet med tilmeldingen til ungdomsuddannelserne. Det foregår på ministeriets portal, www.optagelse.dk, og eleverne lægger sidste hånd på uddannelsesplanen, som vedlægges de formelle optagelsespapirer. Alt skal være klar til d. 1. marts.

Vejledning for 9. klasse

Eleverne på 9. årgang får en tilsvarende vejledning, dog uden alt det formelle i forhold til OSO. I uge 47 er der to uddannelsesdage på Campus Vejle. Alternativt kan man selv undersøge muligheden for disse to dage at besøge den skole, man håber eller forventer, at skulle starte på efter året på VIES.

Skolens lærere vurderer sammen med vejlederen den enkelte elevs uddannelsesparathed, hvor der er tale om en samlet vurdering af personlige, sociale og faglige aspekter.

Kontakt vejlederne

I er velkomne til at kontakte os – Jan for 10. klasse og Mette og Lone for 9. klasse, og I kan også gøre brug af eVejledningen. I kan anvende telefon, chat, sms og e-mail. 

Klik på www.evejledning.dk for at se nærmere på mulighederne. På www.ug.dk kan I også orientere jer om uddannelsesmuligheder, krav mm.

Se mere om uddannelsesparathed

uddannelsesparathed.pdf

 

uddannelsesparathed_paa_vies.pdf

Samlede procedure for videreuddannelse

procedure_for_tilmelding_til_videre_uddannelse_-_vejle_idraetsefterskole.pdf