Faciliteter

Faciliteter

Se alle faciliteterne på Vejle Idrætsefterskole herunder. Du kan også se med her, hvor tre elever viser skolen frem. 

 

FREMTIDENS IDRÆTSEFTERSKOLE

Vi har efterhånden drømt om en ny, moderne efterskole i nogle år, og over det sidste halve års tid er vores drømme blevet mere og mere konkrete. 

Projektet går i store træk ud på, at vi vil bygge Fremtidens Idrætsefterskole med en ny værelsesbygning, et aktivitetscenter og renovering af nogle af de eksisterende bygninger. Herudover vil vi også tænke hele arealet omkring både efterskole og højskole ind og bygge et uderum, som kan fungere både som klasselokale men også som samlingssted for begge skoler - med køkken, køkkenhave, bålplads m.m. Vi ønsker os også en sammenhængende vandresti, som går hele vejen rundt om skolerne.

På VIES har vi i forvejen mange lokale samarbejder med klubber og foreninger, men det er vores intention at dette samarbejde, i lyset af vores projekt, skal udbygges endnu mere. Både aktivitetscenter og udearealer skal, på udvalgte tidspunkter, være tilgængelige for endnu flere foreninger, skoler, gæster og Vejlensere.

De "mentale" mursten fylder meget for os i projektet, så vi har indledt et samarbejde med NOVAskolen med fokus på robusthed og nye fællesskaber. Det er vores overbevisning, at elever fra VIES og NOVAskolen, i kulturmødet, kan lære meget af hinanden. Der vil blandt andet blive taget udgangspunkt i idrætten, som et redskab til læring og bevægelse.

Vi snakker selvsagt meget om bæredygtighed i byggeriet - og på andre fronter.

Vi har fokus på teknologi og teknologiforståelse, som vi vil have på skoleskemaet inden for en nær fremtid, og på læring og bevægelse (i de boglige fag) og meget mere involvering af naturen, som sammen spiller en stor rolle for unges trivsel.

Idrætten er stadig en essentiel del af hverdagen på VIES, og eleverne skal fortsat vælge VIES, fordi de her kan dyrke deres idrætstalent på højt plan. Kombineret med boglig undervisning.

Vi er i gang med at søge fondsmidler, og hvis alt går efter planen, forventer vi at have den nye, og endnu mere fantastiske Fremtidens Idrætsefterskole klar til indvielse i august 2025.

Hvis du har spørgsmål til projektet, så tag fat i forstander Frank Rasmussen på [email protected].