Formål og værdigrundlag

Formål og værdigrundlag

Formål

Vejle Idrætsefterskole formål er - inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler - at drive en efterskole med særligt henblik på at virke inden for idrætten.

Værdigrundlag

Vejle Idrætsefterskoles skolevirksomhed bygger på troen på det værdige menneske af krop og ånd, som det udtrykkes i et personligt liv og som kan realiseres ved at hjælpe eleverne med at udvikle deres formelle og reelle kompetencer gennem livsoplysning og demokratisk dannelse. Derfor vægter Vejle Idrætsefterskole den humanistiske dannelse højt, for herigennem at udvikle elevernes forståelse og respekt for menneskers kvaliteter på trods af forskelligheder.

Idrætssyn

Vejle Idrætsefterskoles idrætssyn bygger på ideen om at idrætten har sin egen værdi og derigennem kan bidrage til den humanistiske dannelse.

Læs mere om skolens regler for samvær 

Vedtægter

Download Vejle Idrætsefterskoles vedtægter