Særlige uger

Teamtur

På Vejle Idrætsefterskole undervises eleverne i teams på kryds og tværs af klasser, idrætsgrene, køn etc. Vi tager på teamtur allerede i skoleårets første uge i august, så eleverne på de enkelte teams kan blive rystet rigtigt godt sammen. De tre teams tager typisk forskellige steder hen i lokalområdet.

Se Billeder fra turen

 

Sprog og Spas

Sprog og spasugen sætter fokus på sprog og kommunikation. Alle ugens boglige timer er inddraget til gruppearbejde omkring et større sprogligt eller kommunikationsudviklende projekt.

Læs om Sprog og spas i Vejle Amts Folkeblad

 

Costa del VIES

En uge afsat til naturfagene og den logisk-matematiske intelligens. Alle ugens boglige timer er inddraget til gruppearbejde omkring planlægningen og konstruktionen af en fiktiv by med beregninger på alt fra husmure til byrådets budget.

Se billeder fra tidligere Costa del VIES.

 

 

Performanceuge

Under performanceugen skaber eleverne et brag af en musical sammen med skolens kreative lærerteam. Ugen handler om at styrke relationerne på tværs af linjer/årgange og om at skabe nogle rammer og noget indhold, hvor de ikke er i deres vante roller.

Se Billeder fra performanceugen

 

OSO-opgave/projektuge

10. klasserne arbejder med et af årets obligatoriske elementer: en selvvalgt opgave, hvor eleven arbejder med et emne, der har forbindelse til elevens uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse.

9. klasserne arbejder med en projektopgave. Eleverne løser en problemstilling, som de selv er med til at formulere. Problemformuleringen går på tværs af skolens fag og emner.

 

Praktik 

Skolens 10. klasser er en uge i brobygning, mens skolens 9. klasser er to dage i praktik.

 

Linjetur

Linjeturen går til en destination - ofte i udlandet - hvor der er gode muligheder for at fordybe sig i sin idrætsgren. Her tager vi afsted med idrætslinjen og "nørder" vores idræt i en uge. 

Du kan læse mere om de enkelte linjeture på idrætslinjerne: fodboldhåndboldatletikcykling og dans.

 

Idrætscamp

Idrætscampen afholdes mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen. Ugens formål er at eleverne lærer at planlægge, udføre og evaluere et forløb for børn i alderen 7-12 år. Erfaringen er, at eleverne vokser med opgaven, når de skal tage ansvaret. Temaet er leg og læring gennem bevægelse!

Se billeder fra idrætscampen

Fællesturen

Før jul tager hele skolen afsted på fællestur. De seneste år er fællesturen gået til et skiområde i Norge. Formålet er at give eleverne rammer til at opleve sig selv og deres omgivelser i et perspektiv, som ikke opnås med det normale skema hjemme på skolen.

Eleverne skal indgå i et forpligtende samarbejde med de andre elever omkring bl.a. madlavning, rengøring og alment samvær.

Billeder fra fællesturen