Særlige uger

Særlige uger

Kortfilm

Ugen op til vores Oscar weekend bliver de boglige timer inddraget til gruppearbejde omkring kortfilm. Eleverne skal i grupper skrive, filme og klippe deres egne kortfilm. I weekende bliver der afholdt en stor Oscaraften, hvor vinderne for bedste film bliver fundet. 

Se billeder her.

DHO og VRO

På VIES skal man igennem to større skriftlige opgaver. Dette har vi valgt for at øve eleverne i, at skrive gode opgaver og for at danne bro til ungdomsuddannelserne. Der vil være workshops og vejledning i den uge eleverne skriver opgave.

Fællesturen

Før jul tager hele skolen afsted på fællestur. Fællesturens gået til Club La Santa,  Formålet er at give eleverne rammer til at opleve sig selv og deres omgivelser i et perspektiv, som ikke opnås med det normale skema hjemme på skolen.

Eleverne skal indgå i et forpligtende samarbejde med de andre elever omkring bl.a. madlavning, rengøring og alment samvær.

Se billeder her.